Steadicam - Gimbal - Slider

Cho thuê Smooth 4 - gimbal dành cho điện thoại Cho thuê Smooth 4 - gimbal dành cho điện thoại

Cho thuê Smooth 4 - gimbal dành cho điện thoại

150.000₫
Cho thuê Zhiyun Crane 2 Cho thuê Zhiyun Crane 2

Cho thuê Zhiyun Crane 2

500.000₫
Cho thuê steadicam S80 Cho thuê steadicam S80

Cho thuê steadicam S80

200.000₫
Cho thuê steadicam S40 Cho thuê steadicam S40

Cho thuê steadicam S40

100.000₫
Cho thuê Ronin M DJI Cho thuê Ronin M DJI

Cho thuê Ronin M DJI

800.000₫
Cho thuê DSLR Shoulder Mount Rig đỡ vai RL02 Cho thuê DSLR Shoulder Mount Rig đỡ vai RL02

Cho thuê DSLR Shoulder Mount Rig đỡ vai RL02

200.000₫
Cho thuê slidecam thanh trượt quay phim Cho thuê slidecam thanh trượt quay phim

Cho thuê slidecam thanh trượt quay phim

400.000₫
Cho thuê steadycam thiết bị cân bằng máy quay Cho thuê steadycam thiết bị cân bằng máy quay

Cho thuê steadycam thiết bị cân bằng máy quay

100.000₫

Giỏ hàng