Steadicam - Gimbal - Slider

Cho thuê gimbal WEEBILL-S Cho thuê gimbal WEEBILL-S

Cho thuê gimbal WEEBILL-S

300.000₫
Cho thuê gimbal điện thoại Zhiyun smooth Q2 Cho thuê gimbal điện thoại Zhiyun smooth Q2

Cho thuê gimbal điện thoại Zhiyun smooth Q2

200.000₫
Cho thuê silder dolly BX200 Cho thuê silder dolly BX200

Cho thuê silder dolly BX200

300.000₫
Cho thuê Zhiyun Crane 2 Cho thuê Zhiyun Crane 2

Cho thuê Zhiyun Crane 2

300.000₫
Cho thuê steadicam S80 Cho thuê steadicam S80

Cho thuê steadicam S80

200.000₫
Cho thuê steadicam S40 Cho thuê steadicam S40

Cho thuê steadicam S40

100.000₫
Cho thuê slidecam thanh trượt quay phim Cho thuê slidecam thanh trượt quay phim

Cho thuê slidecam thanh trượt quay phim

200.000₫
Cho thuê steadycam thiết bị cân bằng máy quay Cho thuê steadycam thiết bị cân bằng máy quay

Cho thuê steadycam thiết bị cân bằng máy quay

100.000₫

Giỏ hàng