Hắt sáng - Soft Box

Cho thuê hắt sáng 7 trong 1 đường kính 110 cm Cho thuê hắt sáng 7 trong 1 đường kính 110 cm

Cho thuê hắt sáng 7 trong 1 đường kính 110 cm

50.000₫
Cho thuê Softbox tản sáng 50x50cm Godox Cho thuê Softbox tản sáng 50x50cm Godox

Cho thuê Softbox tản sáng 50x50cm Godox

80.000₫
Cho thuê Softbox tổ ong 22x90cm đánh ven studio Cho thuê Softbox tổ ong 22x90cm đánh ven studio

Cho thuê Softbox tổ ong 22x90cm đánh ven studio

80.000₫

Giỏ hàng