Hắt sáng - Soft Box

Cho thuê Softbox tản sáng 50x50cm Godox Cho thuê Softbox tản sáng 50x50cm Godox

Cho thuê Softbox tản sáng 50x50cm Godox

80.000₫
Cho thuê Softbox tổ ong 22x90cm đánh ven studio Cho thuê Softbox tổ ong 22x90cm đánh ven studio

Cho thuê Softbox tổ ong 22x90cm đánh ven studio

80.000₫
Cho thuê Đèn softbox 4 đui đèn kích thước 50 x 70 Cho thuê Đèn softbox 4 đui đèn kích thước 50 x 70

Cho thuê Đèn softbox 4 đui đèn kích thước 50 x 70

250.000₫

Giỏ hàng