Mic thu âm

Cho thuê mic Rode NTG2 Cho thuê mic Rode NTG2

Cho thuê mic Rode NTG2

150.000₫
Cho thuê mic thu âm BOYA VM600 Cho thuê mic thu âm BOYA VM600

Cho thuê mic thu âm BOYA VM600

80.000₫
Cho thuê mic Boya WM8 Pro K1 Cho thuê mic Boya WM8 Pro K1

Cho thuê mic Boya WM8 Pro K1

200.000₫
Cho thuê mic Boya WM8 Pro K2 Cho thuê mic Boya WM8 Pro K2

Cho thuê mic Boya WM8 Pro K2

300.000₫
Cho thuê mic cài áo Boya - WM8 Cho thuê mic cài áo Boya - WM8

Cho thuê mic cài áo Boya - WM8

300.000₫
Cho thuê máy thu âm Zoom H4n Cho thuê máy thu âm Zoom H4n

Cho thuê máy thu âm Zoom H4n

200.000₫
Cho thuê Mic boom Rode Cho thuê Mic boom Rode

Cho thuê Mic boom Rode

250.000₫
Cho thuê Mic song phim, mic cài ve áo Boya BY-WM6 Cho thuê Mic song phim, mic cài ve áo Boya BY-WM6

Cho thuê Mic song phim, mic cài ve áo Boya BY-WM6

200.000₫
Cho thuê Mic phỏng vấn BY-PVM1000 Cho thuê Mic phỏng vấn BY-PVM1000

Cho thuê Mic phỏng vấn BY-PVM1000

100.000₫
Cho thuê Mic cài áo BY-WM5 Cho thuê Mic cài áo BY-WM5

Cho thuê Mic cài áo BY-WM5

150.000₫

Giỏ hàng