Các loại khác

Cho thuê Bàn trộn hình Roland V1-HD Cho thuê Bàn trộn hình Roland V1-HD

Cho thuê Bàn trộn hình Roland V1-HD

2.000.000₫
Cho thuê máy nhắc chữ màn hình 19 inch, 21 inch Cho thuê máy nhắc chữ màn hình 19 inch, 21 inch

Cho thuê máy nhắc chữ màn hình 19 inch, 21 inch

1.000.000₫
Cho thuê Mic song phim, mic cài ve áo Boya BY-WM6 Cho thuê Mic song phim, mic cài ve áo Boya BY-WM6

Cho thuê Mic song phim, mic cài ve áo Boya BY-WM6

200.000₫
Cho thuê camera 360 độ Theta Ricoh Cho thuê camera 360 độ Theta Ricoh

Cho thuê camera 360 độ Theta Ricoh

500.000₫
Cho thuê Mic phỏng vấn BY-PVM1000 Cho thuê Mic phỏng vấn BY-PVM1000

Cho thuê Mic phỏng vấn BY-PVM1000

100.000₫
Cho thuê Mic cài áo BY-WM5 Cho thuê Mic cài áo BY-WM5

Cho thuê Mic cài áo BY-WM5

150.000₫
Cho thuê DSLR Shoulder Mount Rig đỡ vai RL02 Cho thuê DSLR Shoulder Mount Rig đỡ vai RL02

Cho thuê DSLR Shoulder Mount Rig đỡ vai RL02

200.000₫
Cho thuê Follow focus thiết bị lấy nét máy quay Cho thuê Follow focus thiết bị lấy nét máy quay

Cho thuê Follow focus thiết bị lấy nét máy quay

80.000₫
Cho thuê bàn chụp sản phẩm Cho thuê bàn chụp sản phẩm

Cho thuê bàn chụp sản phẩm

150.000₫
Cho thuê Áo giáp và tay trợ lực cho Steadicam Cho thuê Áo giáp và tay trợ lực cho Steadicam

Cho thuê Áo giáp và tay trợ lực cho Steadicam

200.000₫

Giỏ hàng