Đèn Flash - Led - Kino Led

Cho thuê Đèn LED Zifon ZF-800 video light Cho thuê Đèn LED Zifon ZF-800 video light

Cho thuê Đèn LED Zifon ZF-800 video light

80.000₫
Cho thuê Đèn Led Video Zifon ZF-3000 4 bóng siêu sáng Cho thuê Đèn Led Video Zifon ZF-3000 4 bóng siêu sáng

Cho thuê Đèn Led Video Zifon ZF-3000 4 bóng siêu sáng

100.000₫
Cho thuê đèn LED Ring CN-R640 Led Ring light Nan Guang Cho thuê đèn LED Ring CN-R640 Led Ring light Nan Guang

Cho thuê đèn LED Ring CN-R640 Led Ring light Nan Guang

150.000₫
Cho thuê đèn flash speedlite Yongnuo YN600EX-RT Cho thuê đèn flash speedlite Yongnuo YN600EX-RT

Cho thuê đèn flash speedlite Yongnuo YN600EX-RT

50.000₫
Cho thuê đèn flash speedlite Yongnuo YN568Ex Cho thuê đèn flash speedlite Yongnuo YN568Ex

Cho thuê đèn flash speedlite Yongnuo YN568Ex

50.000₫
Cho thuê đèn flash speedlite Yongnuo YN-565 EX-II Cho thuê đèn flash speedlite Yongnuo YN-565 EX-II

Cho thuê đèn flash speedlite Yongnuo YN-565 EX-II

50.000₫
Cho thuê đèn flash speedlite Yongnuo YN-560 EX-II Cho thuê đèn flash speedlite Yongnuo YN-560 EX-II

Cho thuê đèn flash speedlite Yongnuo YN-560 EX-II

50.000₫
Cho thuê đèn Softbox studio 150w 5500K CFL Daylight Cho thuê đèn Softbox studio 150w 5500K CFL Daylight

Cho thuê đèn Softbox studio 150w 5500K CFL Daylight

150.000₫
Cho thuê đèn led máy ảnh DSLR 4 tay xoay hướng Cho thuê đèn led máy ảnh DSLR 4 tay xoay hướng

Cho thuê đèn led máy ảnh DSLR 4 tay xoay hướng

100.000₫
Cho thuê đèn led lật cánh T4 Cho thuê đèn led lật cánh T4

Cho thuê đèn led lật cánh T4

80.000₫
Cho thuê đèn led bảng Nanguang CN Luxpad 22 Cho thuê đèn led bảng Nanguang CN Luxpad 22

Cho thuê đèn led bảng Nanguang CN Luxpad 22

100.000₫
Cho thuê Đèn Daylight Desisti 2.5Kw Cho thuê Đèn Daylight Desisti 2.5Kw

Cho thuê Đèn Daylight Desisti 2.5Kw

1.200.000₫
Cho thuê Đèn Daylight Desisti 575W Cho thuê Đèn Daylight Desisti 575W

Cho thuê Đèn Daylight Desisti 575W

600.000₫
Cho thuê Đèn Daylight ARRI 1.2 Kw Cho thuê Đèn Daylight ARRI 1.2 Kw

Cho thuê Đèn Daylight ARRI 1.2 Kw

800.000₫
Cho thuê Đèn Spot Desisti 1000W nhiệt độ màu 3200K Cho thuê Đèn Spot Desisti 1000W nhiệt độ màu 3200K

Cho thuê Đèn Spot Desisti 1000W nhiệt độ màu 3200K

300.000₫
Cho thuê Đèn Spot ARRI 150W 300W 650 W 3200K Cho thuê Đèn Spot ARRI 150W 300W 650 W 3200K

Cho thuê Đèn Spot ARRI 150W 300W 650 W 3200K

150.000₫
Cho thuê Đèn Spot ARRi 2000W nhiệt độ màu 3200K Cho thuê Đèn Spot ARRi 2000W nhiệt độ màu 3200K

Cho thuê Đèn Spot ARRi 2000W nhiệt độ màu 3200K

200.000₫

Giỏ hàng