Lens - Ống kính

Cho thuê lens Canon compact-macro EF 50mm Cho thuê lens Canon compact-macro EF 50mm

Cho thuê lens Canon compact-macro EF 50mm

200.000₫
Cho thuê lens Canon zoom EF 28-200mm f/3.5-5.6 Cho thuê lens Canon zoom EF 28-200mm f/3.5-5.6

Cho thuê lens Canon zoom EF 28-200mm f/3.5-5.6

100.000₫
Cho thuê lens tele 12x đa năng cho mọi smartphone Cho thuê lens tele 12x đa năng cho mọi smartphone

Cho thuê lens tele 12x đa năng cho mọi smartphone

60.000₫
Cho thuê lens Canon 24mm f3.5 II L Tilt-shift Cho thuê lens Canon 24mm f3.5 II L Tilt-shift

Cho thuê lens Canon 24mm f3.5 II L Tilt-shift

250.000₫
Cho thuê lens Canon EF 85 f1.8 USM Cho thuê lens Canon EF 85 f1.8 USM

Cho thuê lens Canon EF 85 f1.8 USM

100.000₫
Cho thuê lens 24-70mm f2.8 Tamron VC Cho thuê lens 24-70mm f2.8 Tamron VC

Cho thuê lens 24-70mm f2.8 Tamron VC

200.000₫
Cho thuê lens Tamron 17-50mm f/2.8 Cho thuê lens Tamron 17-50mm f/2.8

Cho thuê lens Tamron 17-50mm f/2.8

100.000₫
Cho thuê lens Tamron 17-35mm f2.8 - 4.0 Cho thuê lens Tamron 17-35mm f2.8 - 4.0

Cho thuê lens Tamron 17-35mm f2.8 - 4.0

100.000₫
Cho thuê lens Tokina 11-16mm f/2.8 Cho thuê lens Tokina 11-16mm f/2.8

Cho thuê lens Tokina 11-16mm f/2.8

150.000₫
Cho thuê lens Sigma 35mm f/1.4 Cho thuê lens Sigma 35mm f/1.4

Cho thuê lens Sigma 35mm f/1.4

150.000₫
Cho thuê lens Nikon 85mm f1.4 Nano Cho thuê lens Nikon 85mm f1.4 Nano

Cho thuê lens Nikon 85mm f1.4 Nano

300.000₫
Cho thuê lens Nikon 85mm f1.8D Cho thuê lens Nikon 85mm f1.8D

Cho thuê lens Nikon 85mm f1.8D

80.000₫
Cho thuê lens Nikon 85mm f1.8G Cho thuê lens Nikon 85mm f1.8G

Cho thuê lens Nikon 85mm f1.8G

100.000₫
Cho thuê lens Nikon 85mm f1.4D Cho thuê lens Nikon 85mm f1.4D

Cho thuê lens Nikon 85mm f1.4D

200.000₫
Cho thuê lens Nikon 50mm F1.4G AF-S Cho thuê lens Nikon 50mm F1.4G AF-S

Cho thuê lens Nikon 50mm F1.4G AF-S

100.000₫
Cho thuê lens Nikon Fisheye 16mm f2.8 Cho thuê lens Nikon Fisheye 16mm f2.8

Cho thuê lens Nikon Fisheye 16mm f2.8

200.000₫
Cho thuê lens Nikon AF-S 24-70mm f/2.8 G ED Cho thuê lens Nikon AF-S 24-70mm f/2.8 G ED

Cho thuê lens Nikon AF-S 24-70mm f/2.8 G ED

300.000₫
Cho thuê lens Nikon AF-S 16-35 f/4 VR N Cho thuê lens Nikon AF-S 16-35 f/4 VR N

Cho thuê lens Nikon AF-S 16-35 f/4 VR N

200.000₫
Cho thuê lens Nikon 14-24mm f/2.8 Nano Cho thuê lens Nikon 14-24mm f/2.8 Nano

Cho thuê lens Nikon 14-24mm f/2.8 Nano

300.000₫
Cho thuê lens Nikon 70-200mm f2.8G ED VR II Cho thuê lens Nikon 70-200mm f2.8G ED VR II

Cho thuê lens Nikon 70-200mm f2.8G ED VR II

400.000₫
Cho thuê lens Canon EF 85mm f/1.8 USM Cho thuê lens Canon EF 85mm f/1.8 USM

Cho thuê lens Canon EF 85mm f/1.8 USM

100.000₫
Cho thuê lens Canon EF 300mm f/4L USM Cho thuê lens Canon EF 300mm f/4L USM

Cho thuê lens Canon EF 300mm f/4L USM

300.000₫
Cho thuê lens Canon EF 135mm f/2 L USM Cho thuê lens Canon EF 135mm f/2 L USM

Cho thuê lens Canon EF 135mm f/2 L USM

200.000₫
Cho thuê lens Canon EF 85mm f/1.2L USM Mark II Cho thuê lens Canon EF 85mm f/1.2L USM Mark II

Cho thuê lens Canon EF 85mm f/1.2L USM Mark II

300.000₫
Cho thuê lens Canon EF 70-200mm f/4L USM Cho thuê lens Canon EF 70-200mm f/4L USM

Cho thuê lens Canon EF 70-200mm f/4L USM

250.000₫
Cho thuê lens Canon Macro EF 100m f2.8 USM Cho thuê lens Canon Macro EF 100m f2.8 USM

Cho thuê lens Canon Macro EF 100m f2.8 USM

200.000₫

Giỏ hàng