Có thể iPhone 6 sẽ nói 'không' với mặt kính sapphire?

Giỏ hàng