Các loại khác

Cho thuê Follow focus thiết bị lấy nét máy quay Cho thuê Follow focus thiết bị lấy nét máy quay

Cho thuê Follow focus thiết bị lấy nét máy quay

80.000₫
Cho thuê bàn chụp sản phẩm Cho thuê bàn chụp sản phẩm

Cho thuê bàn chụp sản phẩm

150.000₫
Cho thuê Áo giáp và tay trợ lực cho Steadicam Cho thuê Áo giáp và tay trợ lực cho Steadicam

Cho thuê Áo giáp và tay trợ lực cho Steadicam

200.000₫
Cho thuê Sony Betacam Reccorder PVW-2800P Cho thuê Sony Betacam Reccorder PVW-2800P

Cho thuê Sony Betacam Reccorder PVW-2800P

1.000.000₫
Cho thuê hộp chụp sản phẩm 60x60 giá tốt Cho thuê hộp chụp sản phẩm 60x60 giá tốt

Cho thuê hộp chụp sản phẩm 60x60 giá tốt

50.000₫

Giỏ hàng