Ngắm lại hình ảnh Tết Canh Ngọ (1990) ở Hà Nội

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được công bố. * là trường bắt buộc.

Giỏ hàng